Egzaminy maturalne z nowymi zasadami.

Są łatwiejsze do zdania?

Środa, 05 maja 2021 o 00:56, autor: 0 406
Egzaminy maturalne z nowymi zasadami.

Nowa rzeczywistość w pandemii to nie tylko obostrzenia dla galerii handlowych i salonów „beauty”. We wtorek 4 maja wystartowały tegoroczne egzaminy maturalne, które obwarowano szczególnymi zasadami. Zmianom poddane zostały również wymagania stawiane zdającym, dla których ostatni rok był przede wszystkim sprawdzianem z samodyscypliny.

Bez maskotki „na szczęście”

Tegoroczne egzaminy dojrzałości z pewnością zapiszą się na kartach historii jako ciekawostka dla przyszłych pokoleń. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Ministerstwem Nauki i Edukacji oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym ustaliły zasady bezpieczeństwa, które mają przyczynić się do zmniejszenia ryzyka transmisji koronawirusa. Oto najistotniejsze z nich:

1. Na terenie szkół obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust – zarówno dla zdających jak i personelu oraz wszystkich osób uczestniczących w organizacji matur. Maturzyści, po zajęciu stanowiska egzaminacyjnego, mogą zdjąć maseczkę i używać jej jedynie podczas wyjścia do toalety lub bezpośrednich konsultacji, w przypadku pytań do komisji egzaminacyjnej. Twarz należy zakryć również w trakcie opuszczania budynku.

2. W celu zweryfikowania tożsamości osób zdających, dopuszcza się możliwość odsłonięcia twarzy na prośbę członka zespołu nadzorującego.

3. Na terenie szkół obowiązuje zakaz gromadzenia się, a egzaminowani muszą zachować pomiędzy sobą minimum 1,5 m dystansu. Taka sama przestrzeń powinna dzielić stanowiska egzaminacyjne w każdym kierunku.

4. Przystępujący do egzaminu zobowiązani są zapewnić sobie wszystkie niezbędne przybory (linijki, cyrkle, ołówki itp.). Warto zadbać np. o zapasowy długopis, ponieważ nie ma możliwości pożyczania sobie nawzajem żadnych przedmiotów.

5. Maturzyści powinni zjawić się w szkole bez zbędnych przedmiotów, np. telefonów komórkowych i maskotek „na szczęście”. Wyjątkiem jest butelka z wodą.

6. Zabrania się uczestniczenia w egzaminie dojrzałości wszystkim osobom, które mają oznaki chorobowe. Ten zakaz dotyczy również tych, którzy objęci są izolacją, kwarantanną, lub przebywają z domownikami nimi objętymi. Wyjątkiem są ozdrowieńcy oraz w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19.

7. Dyrektorom szkół nadano uprawnienie, aby podzielić grupy maturzystów w sposób, który pozwoli uniknąć zgromadzeń. Egzaminy mogą odbywać się np. w kilkunastominutowych odstępach, jednak nie później niż 45 minut po oficjalnej godzinie rozpoczęcia.

Nowe, mniejsze wymagania po nauce zdalnej

Tegoroczni maturzyści zwolnieni są z obowiązku zaliczania ustnej części egzaminu, choć nadal pozostaje taka możliwość dla osób, którym niezbędne jest to do rekrutacji na wybraną uczelnię.

W części z języka polskiego obowiązywał mniejszy niż dotychczas zakres lektur. Arkusz pisemny podzielony został na dwie sekcje – pytania w oparciu o wiedzę oraz zamieszczone w nim teksty, a także rozprawka lub opowiadanie w oparciu o dowolną lekturę z kanonu. Wprowadzona została też druga opcja rozprawki - na podstawie tekstu niebędącego lekturą. Wymagana była znajomość poniższych utworów literackich:

- "Bogurodzica",
- Stanisław Wyspiański - "Wesele",
- Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny i psalm,
- Bruno Schulz - wybrane opowiadanie,
- Adam Mickiewicz - "Dziady część III", "Pan Tadeusz",
- Bolesław Prus - "Lalka",
- Witold Gombrowicz - "Ferdydurke" (w całości lub w części).

Oryginalne arkusze maturalne dostępne są na stronie https://www.cke.gov.pl/ 

5 maja, maturzyści rozwiązują zadania z matematyki, które uszczuplone zostały m.in. o niektóre zagadnienia z zakresu dowodów geometrycznych, stereometrii oraz pierwiastków. Zmniejszono też liczbę pytań otwartych z 6 na 4.

Zmniejszono również zakres wymagań dla języka obcego nowożytnego. Z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną. Podobnie jak w języku polskim, nie ma obowiązku zdawania egzaminu ustnego.

Wprowadzona została też zmiana w egzaminach rozszerzonych z geografii. Usunięto z wymaganego zakresu zagadnienia, których omówienie uniemożliwiła w pełni nauka zdalna, m.in.: przeszłość geologiczna Ziemi, zróżnicowanie językowe ludności świata, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce.

Możliwe będzie odwołanie się od wyników egzaminu a także poprawka z jednego przedmiotu. Dla osób, które z przyczyn losowych nie dotrą na maturę, wyznaczone będą nowe terminy pomiędzy 1 a 16 czerwca. Świadectwa maturalne komisje egzaminacyjne dostarczą do szkół najpóźniej 5 lipca.

 

News4Media, fot.: iStock

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu Głos Regionu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na glosregionu.pl